Anasayfa / Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.
 • Kapasite Raporları konusunda profesyonel destek veriyoruz. Bizimle bu konuda çalışabilirsiniz.
 • Sanayi Sicil Belgesi konusunda size kurumsal ve profesyonel çözüm üretiyoruz.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında izinlerinizi takip ediyoruz.
 • Atık sularının kontrollü bertaraf edilebilmesi için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Deşarj İzni almaları zorunludur.
 • Su kirliliği kontrolü yönetmeliği kapsamında çevre ölçüm çözümleri sunuyoruz.
 • Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılmasını kapsar.
 • ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonudur.
 • Profesyonel eğitim kadromuz ile profesyonel çevre eğitimleri veriyoruz.
 • ISG, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.
 • Atık üreten firmalara yapılması gerekli uygulamalar konusunda tüm Çevre Danışmanlığı hizmetlerini sağlıyoruz.
 • Çevre izinleri ve Çevre Lisansları konusunda profesyonel çözümler üretiyoruz.