Çevre Danışmanlık / HİZMETLERİMİZ / Kapasite Raporları

Kapasite Raporları

Kapasite Raporları

Kaplan Mimarlık olarak işletmeniz için yasal bir zorunluluk olan Kapsaite Raporu alım sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT

. 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu, 
. 5174 sayılı TOBB Kanunu, 
. T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
. İthalat ve ihracat Yönetmelikleri 
. Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler, 
. 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

KAPASİTE RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER

Kapasite Raporları;

. Yatırım Teşvik Belgesi,
. Dahilde İşleme İzin Belgesi,
. Geçici Kabul İzin Belgesi
müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
. Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
. Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
. Resmi ve özel ihalelerde,
. Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
. Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
. İmalatçı belgesi alımında,
. Vergi incelemelerinde,
. Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.