Çevre Danışmanlık / HİZMETLERİMİZ / Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporları

Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporları

Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporları

Kaplan Mimarlık olarak işletmeniz için zorunlu olan Çed Görüşü alınması,Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması ve ÇED Raporları konusunda Danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,tanımlamaktadır.